Program 2021

Fredag 28 Mai

Høvleriet:
  • Åpen LyrikkMikk
  • Vera Ottesen
  • Kristian Kristensen

Lørdag 29 Mai

Bare På Skoi – Gamle Slaktehuset – Familiearrangement Captain Frodo !

Høvleriet:
  •  Åpen LyrikkMikk
  •  Hauge , Vinje , Økland – Hurra !
  •  Hasse Farmen
  •  Jonas Alaska
  •  GÅTE