Kontakt oss

Festivalsjef:
Helge Toft – mob: 90 79 64 16 / e-post: helge.toft@haugesund.kommune.no

Styret i festivalen er:
Frank Krogh Kongshavn – mob: 906 08 448 / e-post: frank@fyfy.no
Jan Mathiesen – mob: 924 17 411 / e-post: jan.mathiesen@libris.no
Bjørn Dybdahl – mob: 913 74 740 / e-post: bjorn@nordvegen.no
Helge Bro Matland – mob: 401 20 616 / e-post: helge@fyfy.no

Intern arbeidsfordeling:
Frank Krogh Kongshavn og Jan Mathiesen er «heads of» lyrikk-booking.
Helge Toft og Helge Bro Matland er «heads of» musikk-booking.

Daglig leder i Vise- & lyrikkfestivalen AS er Bjørn Dybdahl.

Besøk oss på Facebook.