Øyvind Rimbereid

Øyvind Rimbereid markerte seg raskt som en av de tydeligste, mest originale og utfordrende stemmene i norsk samtidslyrikk.

Forfatterens språkbevissthet byr leseren på skarpe refleksjoner og nøyaktige sansninger.

For sine diktsamlinger har han blitt hedret med en rekke priser.