Ida Helene Benonisen

Ida Helene Benonisen (hun/de) er en samisk-norsk slampoet.

Sammen med Asha Abdullahi driver de slamscenen Blue Monday på SALT i Oslo. Her holdes det både workshops, skrivestunder og poesikvelder.

Ida er opptatt av å bruke poesien både som et utrykk for det personlige og nære, men også som et virkemiddel og verktøy i sin aktivisme og politiske engasjement.

Ida sin poesi blei en sentral del av demonstrasjonene under Fosen-aksjonen da hun tok seg inn på Ole- og energidepartementet for å vise motstand mot det pågående menneskerettighetsbruddet mot Fosen-samene.

Den samme poesien fikk også plass under Isák sin forestilling «Opprør i Operaen» på Operaen i Oslo i mars.