Eli Sol Vallersnes

Eli Sol Vallersnes fra Haugesund har skrevet romanene “Høstreise” (2000), “Kometpuls” (2002), “To blå” (2005) og “Vi skal bare ut og reise” (2008).