UTSATT til 26.-28.november 2020

Vise og lyrikkfestivalen er altså utsatt på grunn av koronakrisa.