UTSATT til 27.-28.november 2020

Vise og lyrikkfestivalen er altså utsatt på grunn av koronakrisa.